Vitoria-Gasteiz

Espainia Plaza edo Plaza Berria

0VXGP PLAZA ESPAÑA Quintas

Plazaren izaera munizipala barruko fatxaden antolaketan islatzen da; haien artean, udaletxekoa bakarrik nabarmentzen da.

Ezaugarri hori errepikatu egin da Espainiako plaza nagusietan Austriarren garaitik.

Gasteizko lehen zabalera modernoaren emaitza da, baina, bestalde, plaza nagusietako eta hirigintzako historiako lan aipagarrienetako bat da.