Jabetza intelektuala
Webgune honetako edukiak —testuak, irudiak soinuak, animazioak, etab.—, baita haien diseinu grafikoa eta iturri-kodea ere, jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideen gaineko Espainiako legeriak babestuta daude, ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA «DESTINOS EUSKADI» TURISMO SUSTAPENERAKO ELKARTEAREN alde. Hortaz, guztiz debekatuta daude haien erreprodukzioa, banaketa edo komunikazio publikoa, osoa edo partziala, ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA «DESTINOS EUSKADI» TURISMO SUSTAPENERAKO ELKARTEAREN baimen espresu eta idatzirik gabe.

Webgunearen edukia eta estekak
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA «DESTINOS EUSKADI» TURISMO SUSTAPENERAKO ELKARTEAK ez du bere gain hartzen hirugarren batek gure webguneko edukiak gaizki erabiltzearen gaineko erantzukizuna; eduki horietan sartzen dena edo haiek erabiltzen dituena da erantzule bakarra, beraz.
Eta ez dugu gure gain hartzen, halaber, webgune honetako esteka edo bilatzaileetatik sartuta hirugarrenen webguneetan erabil daitekeen informazioaren gaineko erantzukizunik.

Webgunea eguneratzea eta aldatzea
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA «DESTINOS EUSKADI» TURISMO SUSTAPENERAKO ELKARTEAK bere webgunean bildutako informazioa edo webgunearen konfigurazioa eta aurkezpena aldatu edo ezabatzeko eskubidea dauka, aldez aurretik abisatu gabe eta horregatik inolako erantzukizunik bere gain hartu gabe.

Alderdi teknikoei buruzko argibideak
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA «DESTINOS EUSKADI» TURISMO SUSTAPENERAKO ELKARTEAK ez du bere gain hartzen Interneten sarerako konexioan ekipamendu informatikoetan gerta daitezkeen arazo tekniko edo hutsegiteen ondoriozko erantzukizunik, ezta, ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA «DESTINOS EUSKADI» TURISMO SUSTAPENERAKO ELKARTEAREN kontroletik kanpo, hirugarrenen legez kanpoko sartzeen ondorioz gerta litezkeen kalteen gaineko erantzukizunik ere.
Salbuetsita gaude, halaber, gureak ez diren iturrietatik ematen dugun informazioaren hutsegite, akats edo omisioen ondorioz erabiltzaileak izan ditzakeen kalte-galeren gaineko erantzukizunetik.

Pribatutasun-politika
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA «DESTINOS EUSKADI» TURISMO SUSTAPENERAKO ELKARTEAK jakinarazten du webgune honetan norberaren borondatez emandako datu pertsonalak modu automatizatuan tratatu eta dagozkien fitxategietan sartuko direla.
Gure fitxategietan sartutako datuak guztiz konfidentzialak dira, eta ahalik eta konfidentzialtasunik handienarekin tratatuko dira, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak agindutako betekizun guztiak betez. Erabiltzaileak une oro balia dezake bere datuetan sartzeko, zuzendu eta ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak.
Haren datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako edo transferituko.